Teambuilding

Grupper behöver ibland utveckla sin gruppgemenskap t ex vid nytillskott i gruppen. Omgrupperingar kan bli nödvändiga för att ge samtliga gruppmedlemmar möjlighet att bidra med sina enastående kvalitéer till fullo.Det är viktigt att teamet mår bra och kan prestera optimalt.

Teambuilding är en förutsättning för att lyckas skapa en god dynamik på våra arbetsplatser. Den moderna arbetsplatsen behöver teambuilding för att tillsammans bli starka och rustade för kommande utmaningar. Nyckeln till god teambuilding är samhörighet och en hög igenkänningsfaktor och samtidigt förmågan att se att det jag gör är viktigt i gruppen. 

Dynamik i företaget

Morgondagens ledare måste vara dynamiska, skapa handlingskraft i företaget samt snabbt kunna förändra sin marknadsstrategi efter en föränderlig omvärld. Vi menar att om vi gör samma saker imorgon som vi gör idag så kan vi inte förvänta oss samma resultat när förutsättningarna förändrats. Den dynamiske ledaren måste också förstå och kunna läsa samspelet mellan olika individer och olika avdelningar inom företaget.

Vi hjälper Er att skapa en arbetsmiljö som ger arbetsglädje och kreativa möjligheter genom att skapa en bra stämning, konfliktlösning direkt när den uppstår och högt i tak där alla respekteras!

Att låsa upp och förändra gamla roller

I en förändring som skall bestå och leda framåt är det viktigt att analysera roller och ibland omfördela dem. Kanske har någon fått för mycket eller rentav felaktiga arbetsuppgifter. Vi gör en analys tillsammans över hur roller och ansvar ligger fördelade idag. Vad som fungerar bra och vad som kan behöva förändras. Kanske behöves delegering eller omfördelning av arbetsuppgifter?

EQ och inre balans

Hur mycket fokuserar ni på emotionell intelligens ? EQ förknippas allt mer med framgång. Det handlar också om varje enskild individs definition av framgång. att nå de mål man har i livet och skapa en harmonisk inre balans. Hög självkänsla , bra självinsikt och en god förmåga att klara stress och konflikter är ett tecken på hög EQ. Vi hjälper Er att hitta balansen mellan hjärta och hjärna på både team- och individnivå!  

 

 

   AM Konsult - En del av Soulpartner AB  Skänningevägen 74 595 44  MJÖLBY