Här bredvid finns en kort film om Hypnosterapi!

VI ÄR ALLA OLIKA INDIVIDER OCH IBLAND BEHÖVER VI HJÄLP FÖR ATT UTVECKLAS OCH FÖRÄNDRAS!


Vi människor har en förmåga att fastna i gamla beteendemönster och processer som inte gagnar oss längre. Då kan det vara aktuellt med individuella sessioner. Kanske med ett coachande samtal där vi tillsammans hittar en hållbar väg framåt mot ditt högsta och bästa mål!


Eller med D-E-T. Dynamisk Emotionell Terapi är en vidareutvecklad form av hypnos-terapi där fokus är att arbeta med känslor på ett dynamiskt sätt i ett avslappnat tillstånd.

Vi arbetar med fastlåsta känslor och beteendemönster som inte sällan härrör från barndomen. Det vi upplever och lär  oss i livet, både bra och dåliga saker lagras i det undermedvetna sinnet. Mycket material är bortträngt och vi minns det inte på ett medvetet plan.

Det skapar ibland problem när man t. ex känner igen en doft, hör ett ljud eller ser något som plötsligt triggar igång en obehaglig känsla  utan att vi på det medvetna planet förstår orsaken.

D-E-U Dynamisk Emotionell Utveckling kan beskrivas som mental coachning i ett dynamiskt avslappnat tillstånd.

  • Att hitta den rätta känslan inför en prestation
  • Ta bort egna mentala begränsningar
  • Omvandla en negativ attityd till en positiv
  • Förstärka motivation och drivkraft
  • Förstärka självförtroende, självbild och mental förmåga att prestera
  • Skapa en förståelse och förutsättningar för en sund balans mellan arbete och fritid

Tillsammans tar vi fram en individuell och skräddarsydd handlingsplan.

Jag är internationellt certifierad Hypnosterapeut via NGH National Guild of Hypnotists

 

   AM Konsult - En del av Soulpartner AB Skänningevägen 74 595 44  MJÖLBY